CORONA

per 1 juni a.s. is het atelier weer open !
met een aantal maatregelen / wijziging m.b.t. het Corana-virus nl.:

 

 • maximum aantal deelnemers van 5 deelnemers per dagdeel en per ruimte
   

 • wijziging van de openingstijden: zo lang de maatregelen van kracht zijn

  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ( open van 12.00 uur !! tot 17:00 uur) en zondag ( 13:00 - 16:00 uur)

  ( voorlopig alleen de middagen geopend vanwege de voorbereiding en na-schoonmaak die vereist zijn i.v.m de Corana-maatregelen en bepalingen op het gebied van hygiëne ( zie onderstaand)

   

 • financiële wijziging :
  ( o.a. door de extra kosten die samenhangen met de maatregelen m.b.t. het Corana-virus )
  - deelname per keer wordt met € 1 verhoogd
  ( enkele deelname : € 16 / palet  5x = € 75  / palet 10 x = € 140 )
  - bij gebruik beschermingsmiddelen vanuit het Atelier als handschoenen, 
    mondkapjes wordt per keer € 2 in rekening gebracht

  - kosten bijdrage materiaal: verf (olie- / acrylverf) blijft € 5 per keer ;
    schilder medium 10 ml  = € 0,50  / 30 ml € 1,50                                        
                                       

 • Het Atelier

  het atelier / beide werkruimtes zijn zodanig ingericht dat er met max. 5 deelnemers gewerkt kan worden uitgaande van de 1,5 meter afstand

  beide deuren zijn geopend zodat er een in- en een uitgang is ( dit staat duidelijk aangegeven ) zodat het verkeer per in- en uitgang beperkt  blijft

  beide werkruimtes beschikken over de mogelijkheid om de jas op te hangen en de eigen spullen op te bergen

  in iedere ruimte een tafel met koffie/ thee kannen en servies van waaruit deelnemers op verzoek  wordt voorzien van koffie en/of thee; dus met bediening op de eigen werkplek
    

   

 • Deelname

  op de volgende voorwaarden: ( in relatie tot de algemene maatregelen als aangegeven door de overheid

  aanmelding voor deelname:
  - als gebruikelijk minimaal aanmelden 24 uur van te voren
    (via de website, mail of telefonisch)

  - iemand die zich ziek / niet lekker voelt meldt zich niet aan

  - ieder houdt zich aan de 1,5 meter afstand maatregel

  - de keuze om deel te nemen blijft een ieders eigen keuze en eigen  verantwoordelijkheid

   

 • zelf regelen als deelnemer:   ( zo mogelijk !)

  - voor eigen bescherming / hygiëne:  zelf zorg te dragen / persoonlijke
    verantwoording: handschoenen, mondkapjes of anders

  - eigen werkmateriaal mee te nemen ( kwasten, verf etc.) in een eigen
    opbergbox die na afloop opgeborgen kan worden in een kast
      (uitgezonderd deelnemers die beschikken over PGB – regeling)

  - voor koffie/ thee ( gratis !! )
   
     mok , bekers etc. voor eigen gebruik mee te nemen
      zo nodig kan er gebruik gemaakt   worden van ( kartonnen) wegwerp-bekers en suiker, thee en 
      koekjes in gesloten verpakking 

  - etenswaar : zelf voor te zorgen

   

 • In het Atelier wordt gezorgd voor:

  - desinfecterende middelen ( zeep, gel-flesjes etc.)

  - handschoenen ( plastic wegwerp), mondkapjes ( persoonlijk keuze )
    ( alleen als deelnemers daar zelf niet voor gezorgd (kunnen) hebben

  - grondige hygiënische en desinfecterende reiniging
    ( denk aan tafels, ezels, gebruiksmateriaal indien nodig bij algemeen gebruik)
   

       - regelmatige reiniging deuren ( deurklinken ), keuken en toilet en afvalemmers
             voor het toilet staat een fles met desinfecterende spray en een afvalemmer

 

       - voor het gebruik van verfmateriaal ( olie- en acrylverf )
       (als deelnemers daar zelf niet over beschikken) , nieuwe schilderdoeken, panelen etc. en divers 
       materiaal van het atelier zal verzorgd worden door de begeleiding)
   

      - het werk / schilderdoeken , persoonlijke opbergboxen of anders wordt van te voren klaargezet op
         de eigen werkplek en na afloop opgeruimd door de begeleiding;
        *natuurlijk kunnen deelnemers ook het werk per keer brengen en meenemen  Algemene maatregelen zoals aangegeven door de overheid: 


 Per 1 juni

 

voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Schud geen handen.

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 • Werk zoveel mogelijk thuis 

Bent u ziek?

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

 • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid?

 • Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven.

 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.