Overzicht deelnemers expositie
'De Kroonsteen' Malden