EXPOSITIES IN HET VERLEDEN 
2020

februari                                          ERNA BERKHOUT
Eetcafé Klinkklaar Tooropstraat 59 , 6521 TJ NIJMEGEN

januari  / februari (verlengd)        DEELNEMERS ATELIER TLICHTERAAN
Openbare Bibliotheek Nijmegen / De Marienburg - Centrum Nijmegen