top of page
avatar_gendtverbeeld_500pix-150x150.jpg

kUNST - UITLEEN

kunstuitleen-gendt.jpg

Het Atelier Tlichteraan heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Kunstkring 'Gendt Verbeeld' - Kunst uitleen
info: www.kunstkringgendtverbeeld.nl/kunstuitleen/


Deze Kunst uitleen bestaat sinds 1994 en biedt geïnteresseerden werk van zowel professionele als amateur- kunstenaars om te lenen voor een bepaalde termijn.
Net als in het atelier is dit werk heel divers : abstract, realistisch, figuratief enz.

 

In principe kunt u elke week op vrijdagavond van half zeven tot half negen terecht om te lenen, behalve tijdens vakanties, Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart.
U vindt de Kunstuitleen in de rode zaal van het sociaal cultureel centrum ‘De Leemhof’ in Dorpstraat 1 te Gendt.

 

De Kunst uitleen wordt geregeld door vrijwilligers.
Er is geen sprake van winst; het doel is dat er in ieder huis kunst moet hangen, ongeacht de prijs van het werk. De prijzen zijn laag en in al die jaren nauwelijks verhoogd. 


Deelnemers van het Atelier hebben de mogelijkheid om werkstukken aan te leveren om te verhuren en mogelijk te verkopen via deze Kunst uitleen. 

 

Even alles op een rijtje:

ORGANISATIE

Het doel is dat er in ieder huis kunst moet kunnen hangen ongeacht de prijs van het werk
De Kunstuitleen Gendt regelt de uitleen aan particulieren en/of bedrijven

daarnaast is het vanuit de Kunstuitleen mogelijk om werk te exposeren op andere locaties
b.v. een zorgcentrum en een winkel-etalage in het centrum van Gendt ( 'De Kijkruit')
De inrichting van deze expositie(s) wordt verzorgd door de vrijwilligers van de Kunstuitleen.


Jaarlijks kunnen deelnemers van het Atelier kunnen werk aanleveren t.b.v. de uitleen ; afgesproken is dat 25 / 30 werkstukken vanuit het Atelier aangeleverd kunnen worden.
Deelname is vrijwillig maar er zijn wel een aantal 'spelregels' en die staan hieronder vermeld.
 

DE SCHILDERIJEN / HET WERK

 • er is geen ballotage

 • minimale afmeting van het schilderij 60 x 80 cm

 • aanlevering informatie ( titel, materiaal, kunstenaar, verkoopprijs ) door de kunstenaar

 • ieder werk moet vergezeld gaan van een foto ten behoeve van een catalogus.
  (foto's van het werk worden aangeleverd vanuit het Atelier)

 • het werk dient goed afgewerkt te zijn bijv. de zijkant van het schilderij in een enkele kleur en/of ingelijst en voorzien aan de achterzijde van een solide ophangdraad of iets vergelijkbaars

 • werk wat 1 jaar niet is uitgeleend gaat terug naar de kunstenaar; werk wat goed uitgeleend wordt blijft langer in de uitleen
  jaarlijks wordt er een inventarisatie gemaakt of werken teruggaan of kunnen blijven
  (soms wordt de termijn verlengd tot 2 jaar)

 • het werk wordt een jaar ondergebracht bij de Kunstuitleen en kan tussentijds niet opgehaald worden ( voor bijv. een expositie)

 • het werk moet beschikbaar zijn voor verkoop

VERVOER / TRANSPORT
 

 • iedere deelnemer zorgt zelf voor het vervoer van zijn/haar werkstukken naar het atelier

 • het atelier verzorgt het vervoer van het werk naar de Kunstuitleen en retour
  (1x per jaar)

FINANCIEN  wat zijn de kosten en baten?

BIJ VERHUUR

 • de huur van het werk bedraagt € 13,50 per 3 maanden ( kosten huurder)

 • de kunstenaar / maker ontvangt hiervan € 6 wanneer het werk is uitgeleend
  het resterende bedrag is bedoeld voor de organisatie ( huur en onkosten)
  jaarlijks wordt dit bedrag verrekend en krijgt de kunstenaar het totale bedrag van het geleende werk 

 • deze verrekening zal geregeld worden tussen het Atelier en de Kunstuitleen; daarna zal het Atelier dit bedrag overmaken aan de kunstenaar die het werk via het Atelier heeft aangeleverd
   

BIJ VERKOOP

 • de verkoopprijs wordt bepaald door de kunstenaar waarbij hij/zij rekening kan houden met:

 • de kunstenaar ontvangt bij verkoop van zijn/haar werk 80% van de verkoopprijs

 • de koper krijgt 10% korting 

 • de Kunstuitleen krijgt 10 %

 • vanuit de Kunstuitleen wordt er elk jaar nog werk verkocht

KOSTEN TRANSPORT

 • het vervoer van de werkstukken naar de Kunstuitleen Gendt wordt verzorgd door het Atelier

 • dit vervoer is 1 x per jaar v.v. 

 • de bijdrage is € 10 per kunstenaar ( ongeacht het aantal werkstukken)

 

BIJ SCHADE:

 • het werk is niet verzekerd, uitleen van uw werk is geheel op eigen risico.
  - Bij  schade tijdens het vervoer van het Atelier naar de Kunstuitleen is het Atelier            
     aansprakelijk,
  - bij schade ontstaan bij de Kunstuitleen zelf is deze organisatie aansprakelijk en is
    daarvoor verzekerd
  - bij schade ontstaan elders bijv. bij degene die het werk heeft geleend is deze
    aansprakelijk en valt dit onder de particuliere WA-verzekering van de huurder.


 

Wil je je jouw werk uitlenen ? 
Geef dit dan aan in het Atelier en je wordt verder geïnformeerd hoe dit gaat .

 

 

kunstuitleen-01.jpg
kunstuitleen-02.jpg
bottom of page